Sebrechts Marianne

Arbeidsgeneesheer, stresscoach, Dokter in de genees-, heel- en verloskunde. Licentiaat in gespecialiseerde studies in arbeidsgeneeskunde. (thesis stressmanagement). Preventieadviseur psychosociale aspecten van de arbeid. Stressconsultant Tevens begeleiding op andere locaties/groepsbegel

Consultatie in privé praktijk

Adres: Lintseheide 10, 2570 Duffel
E-mail: Marianne@Hippopotential.be
Telefoon: +32473950264