Wie betaalt wat?

Infosessie

Wil je een infosessie organiseren? Kijk in de databank voor een tabakoloog in je buurt die werkt met SmartStop. Deze zal €120 vragen voor 2 achtereenvolgende infosessies (inclusief BTW). Een infosessie duurt ongeveer 1 uur. Voor elk extra uur wordt €60 (inclusief BTW) aangerekend. Hierbij wordt een verplaatsingsvergoeding gerekend aan het huidige tarief voor kilometervergoeding (wordt jaarlijks geïndexeerd, van 1 juli 2017 tot en met 30 juni in 2018 bedraagt dit maximum 0,3460 per kilometer).

Consultaties

De consultaties bij de tabakoloog zijn ten koste van de jongere(n). Met de steun van de Vlaamse overheid kan een jongere tot en met het kalenderjaar dat ze 21 worden. Elke jaar heeft een jongere recht op 4 uur individuele begeleiding. De jongere betaalt maximum €1 per kwartier. Normaal duurt een gesprek ongeveer 3 kwartier wat neerkomt op maximum €3 per consultatie.

Woont de jongere in Brussel? Dan is de regeling anders.

Het is ook mogelijk dat de tabakoloog een kilometervergoeding doorrekent naar de jongeren (wordt jaarlijks geïndexeerd, van 1 juli 2017 tot en met 30 juni in 2018 bedraagt dit maximum 0,3460 per kilometer). Aan de tabakologen wordt aangeraden om een vast bedrag voor de verplaatsing in het remgeld aan te rekenen.

Ook is de jongere zelf verantwoordelijk voor de betaling van rookstopmedicijnen indien hij/zij dit nodig heeft tijdens de rookstop.

Het is belangrijk dat jongeren op voorhand weten hoeveel een consultatie zal kosten. Het kan dus handig zijn om dit op voorhand te bespreken met de tabakoloog mocht je zelf de consultaties organiseren.