Hoeveel kost het?

Infosessie

Een infosessie van een tabakoloog bedraagt 120 euro (inclusief BTW). Hiervoor komt de tabakoloog 2 achtereenvolgende infosessies geven, die elk 1 lesuur duren. Voor meer infosessies wordt 60 euro per bijkomend uur geteld. Hierbij wordt een verplaatsingsvergoeding gerekend aan het huidige tarief voor kilometervergoeding (wordt jaarlijks geïndexeerd, van 1 juli 2017 tot en met 30 juni in 2018 bedraagt dit maximum 0,3460 per kilometer).

Consultaties

De consultaties bij de tabakoloog zijn op kosten van de jongere(n). Met de steun van de Vlaamse overheid kan een jongere tot en met het kalenderjaar dat hij/zij 21 wordt begeleiding volgen tegen een voordelig tarief. Elke jaar heeft een jongere recht op 4 uur individuele begeleiding. De jongere betaalt maximum €1 per kwartier. Normaal duurt een gesprek ongeveer 3 kwartier wat neerkomt op maximum €3 per consultatie.

In Brussel is de regeling anders.

Als een tabakoloog zich verplaatst kan deze hiervoor ook een kilometer vergoeding doorrekenen (wordt jaarlijks geïndexeerd, van 1 juli 2017 tot en met 30 juni in 2018 bedraagt dit maximum 0,3460 per kilometer). Dit kan door de school gedragen worden of door de jongere.

Het is belangrijk dat jongeren op voorhand weten hoeveel een consultatie zal kosten. Het kan dus een meerwaarde zijn om als school dit na te vragen bij de tabakoloog en hierover te communiceren naar de leerlingen.