Wie betaalt wat?

Bekendmaking

De tijd en verplaatsingskost zijn voor eigen rekening, maar door de scholen te motiveren, is de kans groter dat je aan de slag kunt gaan in deze scholen en zo een inkomen genereert.

Infosessie

Wanneer je een infosessie geeft in opdracht van de school, betaalt de school 120 euro (inclusief BTW) voor een infosessie van maximaal 2 uur. Voor langere infosessies wordt 60 euro per bijkomend uur geteld. Hierbij wordt een verplaatsingsvergoeding gerekend aan het huidige tarief voor kilometervergoeding (wordt jaarlijks geïndexeerd, van 1 juli 2016 tot en met 30 juni in 2017 bedraagt dit maximum 0,3363 per kilometer).

Consultaties

De jongere betaalt de consultatie volgens het financieringssysteem van de Vlaamse overheid. De jongere kan hierdoor voor €1 per kwartier begeleiding volgen. Omdat de jongeren zelf de consultaties betaald vragen we om de kosten zo laag mogelijk te houden.
De consultaties kunnen ook op verplaatsing doorgaan. De verplaatsingsvergoeding is voor eigen rekening tenzij je dit doorrekent aan de jongere. Ook is de jongere zelf verantwoordelijk voor de betaling van farmacologische ondersteuning.